Statistikk

 

 

1. Abbor 

2. Berggylt

3. Bergnebb

4. Blålange

5. Blåstål

6. Brosme

7. Dvergulke

8. Fløyfisk 

9. Gjedde 

10. Glassvar

11. Gressgylt

12. Grønngylt

13. Harr 

14. Havål

15. Hork 

16. Horngjel

17. Hvitting 

18. Hyse 

19. Hågjel 

20. Karuss

21. Knurr 

22. Lake 

23. Laks 

24. Lange 

25. Lusuer 

26. Lyr

27. Lysing

28. Makrell

29. Mort 

30. Nipigget stingsild

31. Paddetorsk

32. Piggskate

33. Rødknurr

34. Røye 

35. Sandflyndre

36. Sei 

37. Sild

38. Sik 

39. Sjø-ørret 

40. Skrubbe

41. Steinsmett

42. Svarthå 

43. Svartkutling

44. Sypike

45. Torsk 

46. Ulke 

47. Vassild

48. Ørekyte

49. Ørret 

50. Ål

Artsliste

 

1. Abbor

2. Sik

3. Ørret

4.Mort

Artsliste 2022